موسسه زبان های خارجی دانش نوین ارومیه

وابسته به دبستان بوستان دانش ارومیه

آموزشگاه زبان دانش نوین ارومیه
آموزشگاه زبان دانش نوین ارومیه

موسسه زبان های خارجی دانش نوین ارائه دهنده خدمات آموزش زبان های خارجی در ارومیه می باشد

برخی از ویژگی ها و خدمات ما در امر آموزش زبان انگلیسی عبارتند از

جهت هماهنگی در امور ثبت نام و یا هرگونه مشاوره و سوال با ما در تماس باشید.

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی ارومیه
آموزش زبان انگلیسی ارومیه

آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی ارومیه
آموزش زبان آلمانی ارومیه

آموزش زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان ترکی استانبولی ارومیه
آموزش زبان ترکی استانبولی ارومیه